Bekendtgørelse om Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab § 23

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 287 af 20. marts 2019

§ 23

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder kun anvendelse på behandling af sager om faderskab, der vedrører børn, som er født den 1. juli 2002 eller senere, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3 Bekendtgørelsen finder tillige anvendelse på behandling af sager om faderskab efter § 36, stk. 2, i børneloven, selvom barnet er født før den 1. juli 2002.

Stk. 4 Bekendtgørelsen finder kun anvendelse på behandling af sager om fader- og medmoderskab, der vedrører børn, som er blevet til ved behandling med assisteret reproduktion, hvis samtykke og erklæring efter §§ 27, 27 a eller 27 b i børneloven er afgivet den 1. december 2013 eller senere.

Stk. 5 Bekendtgørelse nr. 1861 af 23. december 2015 om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab ophæves.