Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2635 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 167 af 28. januar 2022 og bekendtgørelse nr. 658 af 18. maj 2022

Beføjelser efter taxiloven
§ 8

Transportministerens beføjelser i § 2, stk. 2 og 3, § 3, stk. 2, 10 og 11, § 4, stk. 3, § 5, stk. 2 og 8, § 6, stk. 3 og 4, § 7, stk. 2 og 6, § 9, stk. 3, § 11, § 15, § 18, stk. 2-4, § 20, stk. 10-12, § 21, stk. 5, § 28, § 30, § 31, stk. 1, § 32, § 33, § 34, stk. 2§ 36, stk. 6 og 7§ 37, stk. 4, § 39, stk. 4 og 5, og § 41, stk. 3, i taxiloven, udøves af Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i taxiloven. Bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område