Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2635 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 167 af 28. januar 2022 og bekendtgørelse nr. 658 af 18. maj 2022

Beføjelser efter lov om godkendelse og syn af køretøjer
§ 5

Transportministerens beføjelser i § 1 d§ 1 e§ 2, stk. 1§ 10 a§ 11 a, stk. 2§ 11 b, stk. 2§ 12 b, stk. 1 og 2, §§ 12 c-f, § 13, stk. 6, § 15, og §§ 15 a-b, i lov om godkendelse og syn af køretøjer, udøves af Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i lov om godkendelse og syn af køretøjer. Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer Bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på Færdselsstyrelsens område