Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2635 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 167 af 28. januar 2022 og bekendtgørelse nr. 658 af 18. maj 2022

§ 12

Medmindre andet følger af bestemmelserne i §§ 13-19 kan Færdselsstyrelsens afgørelser påklages til transportministeren.