Koblingsbekendtgørelsen § 14

Denne konsoliderede version af koblingsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om færdigtilberedning af lægemidler på sygehusapoteker (Koblingsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 477 af 08. maj 2013

§ 14

Den ansvarlige person skal sikre, at det inden udlevering af lægemidlerne kontrolleres, at de er fremstillet i overensstemmelse med de i § 9, stk. 1 nævnte fremstillingsforskrifter, at der foreligger oplysninger om de i § 9, stk. 2 nævnte forhold, samt at lægemidlerne er etiketteret i overensstemmelse med reglerne i § 10.