14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Koblingsbekendtgørelsen § 11

Bekendtgørelse om færdigtilberedning af lægemidler på sygehusapoteker (Koblingsbekendtgørelsen) paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af koblingsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 477 af 08. May 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Sygehusapoteket skal have et system for kvalitetskontrol, som ledes af en person, der har de fornødne kvalifikationer.

•••

Stk. 2 Den i stk. 1 nævnte person skal råde over eller have adgang til et eller flere kvalitetskontrollaboratorier med tilstrækkeligt personale og udstyr til at gennemføre de nødvendige undersøgelser og afprøvninger.

•••
profile photo
Profilside