Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1360 af 02. december 2019

§ 5

En arbejdsgiver, der er tilmeldt et lønservicebureau, kan efter nærmere aftale mellem lønservicebureauet og udbyderen af den digitale post-løsning få overført bidragene mv. til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Arbejdsgiveren kan vælge selv at betale bidragene mv. Vælger arbejdsgiveren at betale selv, skal pågældende arbejdsgiver aktivt afmelde den automatiske overførsel af bidragene.

Stk. 2 Arbejdsgiveren kan vælge at betale bidragene mv. ved at benytte Nets Betalingsservice eller en tilsvarende betalingsløsning, hvorefter beløbet automatisk overføres til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3 De arbejdsgivere, der er undtaget fra lov om Digital Post fra offentlige afsendere, får tilsendt et brev med et indbetalingskort fra Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 4 Arbejdsgiveren har ansvaret for rettidig betaling af bidragene mv. Hvis et brev med et indbetalingskort, jf. stk. 3, ikke er kommet frem eller er bortkommet, kan arbejdsgiveren få et nyt ved henvendelse til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 5 Arbejdsgiveren kan ikke kræve særskilt kvittering fra Arbejdsmarkedets Tillægspension.