Bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 30

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om euforiserende stoffer er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2446 af 12. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 424 af 05. april 2022, bekendtgørelse nr. 155 af 09. februar 2023 og bekendtgørelse nr. 453 af 28. april 2023

Straf
§ 30

Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes efter § 3 og § 3 a i lov om euforiserende stoffer.

Stk. 2 Under de i § 191 i straffeloven angivne omstændigheder straffes overtrædelsen dog efter denne bestemmelse.