14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1429 af 11. December 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Klager over vederlag, som en af de i § 1 nævnte advokater har forlangt for sit arbejde, kan af den, som har retlig interesse heri, indbringes for Advokatnævnet, jf. retsplejelovens kapitel 15 a.

•••

Krydshenvisningen burde have været til retsplejelovens kapitel 15 b om disciplinærsager, ikke til retsplejelovens § 15 b (som ikke findes). Vi har derfor ladet henvisningen pege på kapitel 15 b.

Stk. 2 Klager over, at en af de i § 1 nævnte advokater har tilsidesat pligter, der følger af retsplejeloven eller af forskrifter fastsat i medfør af retsplejeloven, kan indbringes for Advokatnævnet, jf. retsplejelovens § 15 b.

•••

Stk. 3 Har advokaten ikke kontor her i landet, foretages prøvelse af beslutninger efter retsplejelovens § 147 c af Østre Landsret.

•••
profile photo
Profilside