Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1066 af 31. august 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1174 af 30. september 2015, bekendtgørelse nr. 1016 af 28. juni 2016, bekendtgørelse nr. 1081 af 31. maj 2021 og bekendtgørelse nr. 535 af 29. april 2022

§ 8

Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på, at et projekt ikke er korrekt indberettet i BOSSINF, påhviler det kommunalbestyrelsen at foranledige fejlindberetningen rettet. Kan fejlindberetningen ikke umiddelbart rettes, skal kommunalbestyrelsen underrette Bolig- og Planstyrelsen, der herefter foranlediger fejlen rettet.