14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger § 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1066 af 31. august 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Realkreditlån til etablering af friplejeboliger hjemtages tidligst muligt, og senest når sidste bolig er klar til indflytning. Realkreditlån kan ikke hjemtages som forhåndslån.

•••

Stk. 2 Det er en betingelse for udbetaling af realkreditlån, at kommunalbestyrelsen har godkendt anskaffelsessummen før påbegyndelsen af byggeriet og samtidig har foretaget indberetning til BOSSINF, jf. kapitel 3. På grundlag af den godkendte anskaffelsessum efter 1. pkt. og friplejeboligbebyggelsens kontante handelsværdi (markedsværdien) beregner det långivende realkreditinstitut garantiens størrelse, idet garanti dog maksimalt kan gives for et beløb svarende til 75 pct. af hovedstolen på lån til finansiering af anskaffelsessummen. Udbetaling Danmark udsteder foreløbig garantierklæring over for det långivende realkreditinstitut. Lån udmåles i mio. kr. med 3 decimaler. Afrunding foretages efter sædvanlige afrundingsregler.

•••

Stk. 3 Bolig- og Planstyrelsen offentliggør den realkreditlånetype, der skal anvendes ved finansieringen, i Statstidende. Tilsvarende offentliggør styrelsen den realkreditlånetype, der skal anvendes ved låneomlægning. Statsgarantier overføres til nyt lån, jf. 2. pkt.

•••
profile photo
Profilside