14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1066 af 31. august 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Bekendtgørelsen finder anvendelse ved:

  • 1) Etablering af friplejeboliger med offentlig støtte ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning af eksisterende ejendomme efter § 10, stk. 1, i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, eller med støtte efter lovens § 11 a.

  • 2) Etablering af friplejeboliger uden offentlig støtte ved nybyggeri eller ombygning af eksisterende ejendomme, jf. lovens § 11, stk. 1.

  • 3) Etablering af friplejeboliger ved omdannelse af eksisterende ejendomme, der bebos af personer med et plejeboligbehov, hvis ejendommen er ejet og drevet af private, jf. lovens § 11, stk. 2.

  • 4) Etablering af friplejeboliger ved køb af egnede ejendomme, jf. lovens § 11, stk. 1.

  • 5) Etablering af friplejeboliger i lejede ejendomme, jf. lovens § 11, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside