14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger Kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1066 af 31. august 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger

Kapitel 2

Fælles bestemmelser

§3 Det påhviler friplejeboligleverandøren at stille det lejede til rådighed for lejer i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets begyndelse og i hele lejeperioden. Det lejede skal være forsynet med brugelige låse og nøgler.

Stk. 2 Senest samtidig med etablering af boligerne skal der etableres et serviceareal.

§4 Ved ansøgning om godkendelse af etablering af friplejeboliger skal ansøgeren oplyse sit CVR-nummer.

Stk. 2 Hvis friplejeboligleverandøren er en fond, herunder en selvejende institution, eller et selskab, skal ansøgningen om godkendelse af etablering af friplejeboliger vedlægges dokumentation for, at fondens eller selskabets vedtægter opfylder lovgivningens krav samt dokumentation for, at der er udpeget en bestyrelse.

§5 Bolig- og Planstyrelsen underretter kommunalbestyrelsen om godkendelse af etablering af friplejeboliger. Styrelsen oplyser samtidig, om boligerne er etableret med eller uden offentlig støtte, og dermed, om de er omfattet af kommunalt regnskabstilsyn, jf. friplejeboliglovens § 91.

profile photo
Profilside