14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om et indkomstregister § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om et indkomstregister og bygger på bekendtgørelse nr. 906 af 26. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Identifikation af den indberetningen vedrører
Den, der skal foretages indberetning om til indkomstregisteret, skal til brug for indberetningen oplyse den indberetningspligtige om navn og adresse — ved udenlandsk adresse tillige hjemland — og cpr-nummer. Har den pågældende ikke cpr-nummer, men cvr-nummer, oplyses cvr-nummer. Har den pågældende hverken cpr- eller cvr-nummer, oplyses SE-nummer. Har den pågældende heller ikke et gyldigt SE-nummer oplyses i stedet fødselsdato.

•••

Stk. 2 For selskaber, fonde, foreninger, dødsboer og lignende, der hverken har cpr-nummer, cvr-nummer eller SE-nummer, afgives identifikationsoplysningerne om formanden eller en anden person, der er berettiget til at handle på vegne af den, hvorom indberetning skal foretages.

•••

Stk. 3 Kan det ikke afklares ved etableringen af et retsforhold, hvorom indberetning skal foretages, hvem indberetningen skal foretages om, afgives de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger om den, som den indberetningspligtige har etableret retsforholdet med. Når det er afklaret, hvem indberetningen skal foretages om, afgives identifikationsoplysningerne om denne.

•••

Stk. 4 Den, hvorom indberetning skal foretages, skal underrette den indberetningspligtige om ændringer i de afgivne identifikationsoplysninger inden 1 måned efter, at ændringen er sket.

•••

Stk. 5 Ved afgivelse af identifikationsoplysninger skal der forevises fornøden legitimation over for den indberetningspligtige.

•••
profile photo
Profilside