Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 869 af 19. juni 2022

§ 8

Som skadesbegrænsning i forbindelse med skader som følge af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer anses:

  • 1) Lukning og sikring af bygningskonstruktioner mod nedbør.

  • 2) Opsugning og bortpumpning af vand.

  • 3) Afdækning af truede genstande.

  • 4) Sikring af elinstallationer, så der ikke påføres andre skade.

  • 5) Demontering og fjernelse af fugtskadet organisk materiale med henblik på affugtning.

  • 6) Affugtning af bygninger og løsøre.

  • 7) Korrosionsbeskyttelse.

Stk. 2 Opstår der tvivl om rækkevidden af skadesbegrænsning, afgøres dette af taksator.