Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke § 24

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 869 af 19. juni 2022

§ 24

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 799 af 19. juni 2018 om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer ophæves.

Stk. 3 Sager om stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer, som ikke er færdigbehandlede ved bekendtgørelsens ikrafttræden, færdigbehandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 19. juni 2018 om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer.