Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 869 af 19. juni 2022

§ 17

Opfylder anmeldelsen ikke betingelserne for udbetaling af erstatning, skal anmeldelsen afvises. Det samme gælder, hvis anmeldelse er sket for sent, med mindre skaderamte er uden skyld i fristoverskridelsen, eller der i øvrigt foreligger berettigede, undskyldelige grunde hertil.