14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer  - ophæves den 1. juli 2022 § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 799 af 19. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 En skade, som er forårsaget af stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø i kombination med oversvømmelse fra et andet sted, dækkes ikke, hvis skaden dækkes af en forsikring.

•••

Stk. 2 I tilfælde af en oversvømmelse, jf. stk. 1, anses hele skaden for at være forårsaget af oversvømmelse fra et andet sted, medmindre skaden kan opdeles i flere adskilte årsager, eller skaden ikke er dækket af en forsikring.

•••
profile photo
Profilside