14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer  - ophæves den 1. juli 2022 § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 799 af 19. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Afgørelser truffet af forsikringsselskaberne i medfør af lov om stormflod og stormfald og denne bekendtgørelse kan påklages til Stormrådet.

•••

Stk. 2 Klage til Stormrådet kan først ske, når klager ved skriftlig henvendelse til forsikringsselskabet forgæves har forsøgt at opnå en ændring af afgørelsen, eller hvis forsikringsselskabet har undladt inden 3 uger efter modtagelsen af en sådan henvendelse at reagere herpå.

•••

Stk. 3 Klage skal indgives senest 8 uger efter forsikringsselskabets endelige afgørelse, jf. stk. 2.

•••

Stk. 4 Klage indgives skriftligt med eventuelle bilag til rådet, som kan bestemme, at der hertil skal anvendes et særligt skema. Dette skema skal i givet fald kunne findes på Stormrådets hjemmeside.

•••
profile photo
Profilside