14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer  - ophæves den 1. juli 2022 § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 799 af 19. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Adgang til Stormbasen kan opnås via Stormrådets hjemmeside.

•••

Stk. 2 Kan anmeldelse ikke ske elektronisk, skal det ske på det anmeldelsesskema, som findes på Stormrådets hjemmeside.

•••

Stk. 3 Anmeldelse efter stk. 2, indsendes af forsikringstageren eller den, der af forsikringstageren bemyndiges hertil, eller som i øvrigt ved tilkendelse af erstatning har krav herpå, til det forsikringsselskab, som skal behandle sagen, jf. § 11.

•••

Stk. 4 Forsikringsselskabet kvitterer for modtagelsen af anmeldelsen over for anmelder. Med kvitteringen skal følge information om, hvilket forsikringsselskab, der behandler sagen, samt hvilke oplysninger, der registreres om anmelder, medmindre andet følger af anden lovgivning.

•••
profile photo
Profilside