14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om erstatning for atomskader (nukleare skader)

Bekendtgørelse nr. 598 af 29. juni 1994

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om erstatning for atomskader (nukleare skader)

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Stater, som har tiltrådt Fællesprotokollen af 21. september 1988 vedrørende anvendelsen af Wienkonventionen og Pariskonventionen, og som ligeledes har tiltrådt Wienkonventionen, skal ved anvendelsen af kapitel II i lov om erstatning for atomskader ligestilles med stater, der har tiltrådt Pariskonventionen. Fællesprotokollen er optaget som bilag til denne bekendtgørelse.

§2 Hvis nuklear substans sendes til et anlæg her i riget fra en afsender i en stat, der har tiltrådt Wienkonventionen og fællesprotokollen, skal indehaveren af anlægget ved skriftlig aftale påtage sig ansvaret for nukleare skader forvoldt ved ulykker, som ikke udelukkende finder sted i en stat, der ikke har tiltrådt Tillægskonventionen af 31. januar 1963 til Pariskonventionen.

Stk. 2 Ved forsendelse fra et anlæg her i riget til en modtager i en stat, der har tiltrådt Wienkonventionen og fællesprotokollen, skal indehaveren af anlægget ved skriftlig aftale påtage sig ansvaret i det omfang, der er nævnt i stk. 1.

§3 Overtrædelse af bekendtgørelsens § 2 straffes med bøde eller hæfte.

Stk. 2 Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der efter § 41, stk. 3, 2. pkt., i lov om erstatning for atomskader pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

§4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1994.

profile photo
Profilside