Bekendtgørelse om Erhvervsstyrelsens behandling af data § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1929 af 14. december 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 739 af 26. april 2021, bekendtgørelse nr. 1429 af 31. oktober 2022 og bekendtgørelse nr. 318 af 25. marts 2023

§ 7

Følgende informationskilder kan, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data § 1, stk. 1-4, danne grundlag for foretagelsen af samkøring og anden behandling af oplysninger:

Stk. 2 Anvendelse af oplysninger fra kilder omfattet af stk. 1 skal ske i overensstemmelse med de regler, der måtte være fastsat herom ved lov eller i henhold til lov.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen fastlægger, hvilke informationskilder der er omfattet af stk. 1, nr. 1-4, og registrerer samtlige kategorier af disse informationskilder.