Bekendtgørelse om Erhvervsstyrelsens behandling af data § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1929 af 14. december 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 739 af 26. april 2021, bekendtgørelse nr. 1429 af 31. oktober 2022 og bekendtgørelse nr. 318 af 25. marts 2023

§ 5

Indsamling, samkøring og anden behandling af personoplysninger i medfør af § 4 skal finde sted under anvendelse af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at den dataansvarlige og eventuelle databehandlere er i stand til at opfylde deres databeskyttelsesforpligtelser, herunder ved kryptering og adgangsstyring.

Stk. 2 De dataansvarlige myndigheder skal til enhver tid kunne påvise, at stk. 1 overholdes.