Bekendtgørelse om Erhvervsstyrelsens behandling af data § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1929 af 14. december 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 739 af 26. april 2021, bekendtgørelse nr. 1429 af 31. oktober 2022 og bekendtgørelse nr. 318 af 25. marts 2023

§ 11

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. december 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1117 af 1. juli 2020 om Erhvervsstyrelsens behandling af data ophæves.