Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Denne bekendtgørelse gælder fortsat for tilladelser udstedt i medfør af den tidligere taxilov, LBK nr. 107 af 30/01 2013.

Bekendtgørelse nr. 967 af 12. oktober 2009

§ 4

Årsbudgettet, der skal omfatte det første regnskabsår, skal indeholde alle de for bedømmelsen nødvendige oplysninger om virksomhedens driftsudgifter, herunder udgifter til personale- og administrationsudgifter, forsikring m.v., samt om forventede indtægter.