14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om erhvervelse af dansk indfødsret ved afgivelse af erklæring § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 576 af 22. november 1978. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret i henhold til § 2, stk. 2, i lov nr. 117 af 29. marts 1978 om ændring af lov om dansk indfødsret indgives til overøvrigheden for det sted, hvor moderen til det barn, som erklæringen vedrører, er bosat (amtmanden, rigsombudsmanden på Færøerne, landshøvdingen over Grønland), i København dog til magistraten. Er moderen til det pågældende barn bosat udenfor Danmark, skal erklæringen indgives til den danske repræsentation i udlandet, indenfor hvis embedsområde moderen er bosat; såfremt moderen har midlertidigt ophold i Danmark, kan hun dog indgive erklæringen til overøvrigheden for det sted, hvor hun opholder sig (i København til magistraten).

•••
profile photo
Profilside