14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om erhvervelse af dansk indfødsret ved afgivelse af erklæring

Bekendtgørelse nr. 576 af 22. november 1978

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om erhvervelse af dansk indfødsret ved afgivelse af erklæring

I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 117 af 29. marts 1978 om ændring af lov om dansk indfødsret samt § 12, stk. 1, i lov om dansk indfødsret, jfr. bekendtgørelse nr. 155 af 6. april 1978, fastsættes herved følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret i henhold til § 2, stk. 2, i lov nr. 117 af 29. marts 1978 om ændring af lov om dansk indfødsret indgives til overøvrigheden for det sted, hvor moderen til det barn, som erklæringen vedrører, er bosat (amtmanden, rigsombudsmanden på Færøerne, landshøvdingen over Grønland), i København dog til magistraten. Er moderen til det pågældende barn bosat udenfor Danmark, skal erklæringen indgives til den danske repræsentation i udlandet, indenfor hvis embedsområde moderen er bosat; såfremt moderen har midlertidigt ophold i Danmark, kan hun dog indgive erklæringen til overøvrigheden for det sted, hvor hun opholder sig (i København til magistraten).

§2 I øvrigt finder bestemmelserne i §§ 2 og 5, stk. 1, i indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 463 af 24. november 1950 tilsvarende anvendelse, for så vidt angår erklæringer, der afgives dels i henhold til § 2 A i lov om dansk indfødsret, jfr. bekendtgørelse nr. 155 af 6. april 1978, dels i henhold til § 2, stk. 2, i lov nr. 117 af 29. marts 1978.

§3 Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1979.

profile photo
Profilside