Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1509 af 13. december 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 715 af 09. juli 2019 og bekendtgørelse nr. 1080 af 29. juni 2020

Energi- og miljøkrav
§ 4

For biler, som registreres i Køretøjsregistret til anvendelsesformerne, som nævnt i § 1, stk. 1 og 2, første gang den 1. januar 2019 og senest den 10. juli 2019, gælder følgende krav til energiklasser, jf. dog § 6:

  • 1) Almindelig bil skal være i energiklasse A eller bedre, dog skal limousiner i kategorien almindelig bil være i energiklasse B eller bedre.

  • 2) Storvogn I skal være i energiklasse B eller bedre, dog skal limousiner i kategorien storvogn I være i energiklasse D eller bedre.

  • 3) Storvogn II skal være i energiklasse D eller bedre, dog skal limousiner i kategorien storvogn II være i energiklasse E eller bedre.

Stk. 2 For biler, som registreres i Køretøjsregistret til anvendelsesformerne, som nævnt i § 1, stk. 1 og 2, første gang den 11. juli 2019 og senest den 31. december 2020, gælder følgende krav til energiklasser, jf. dog § 6:

  • 1) Almindelig bil skal være i energiklasse A+ eller bedre, dog skal limousiner i kategorien almindelig bil være i energiklasse A eller bedre.

  • 2) Storvogn I skal være i energiklasse A eller bedre, dog skal limousiner i kategorien storvogn I være i energiklasse C eller bedre.

  • 3) Storvogn II skal være i energiklasse C eller bedre, dog skal limousiner i kategorien storvogn II være i energiklasse D eller bedre.

Stk. 3 For biler, som registreres i Køretøjsregistret til anvendelsesformerne, som nævnt i § 1, stk. 1 og 2, første gang den 1. januar 2021 eller senere, gælder følgende krav til energiklasser, jf. dog § 6:

  • 1) Almindelig bil skal være i energiklasse A++ eller bedre, dog skal limousiner i kategorien almindelig bil være i energiklasse A eller bedre.

  • 2) Storvogn I skal være i energiklasse A+ eller bedre, dog skal limousiner i kategorien storvogn I være i energiklasse C eller bedre.

  • 3) Storvogn II skal være i energiklasse B eller bedre, dog skal limousiner i kategorien storvogn II være i energiklasse D eller bedre.