Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1509 af 13. december 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 715 af 09. juli 2019 og bekendtgørelse nr. 1080 af 29. juni 2020

Overgangsbestemmelser
§ 12

Biler, for hvilke, der er indgået bindende leveringsaftale senest den 31. december 2018, kan registreres i Køretøjsregistret til og med den 1. juli 2019, såfremt bilerne opfylder energi- og miljøkravene i bekendtgørelse nr. 1085 af 11. september 2015, og der foreligger dokumentation for, at der er indgået bindende leveringsaftale senest den 31. december 2018, samt at bilerne er bestilt med henblik på kørsel som nævnt i § 1, stk. 1 eller 2.

Stk. 2 Dispensationsansøgning sendes til Færdselsstyrelsen inden den 1. marts 2019 sammen med dokumentation for, at der er indgået bindende leveringsaftale senest den 31. december 2018, samt at bilerne er bestilt med henblik på kørsel som nævnt i § 1, stk. 1 eller 2.