14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 35 af 17. January 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 En tiltænkt medstiller, der ønsker at bekræfte at ville være medstiller, skal logge ind på hjemmesiden med NemID og angive sit cpr-nummer. Den digitale løsning validerer borgerens identitet ved at sammenholde NemID-PID med det angivne cpr-nummer. Den digitale løsning kontrollerer herefter ved opslag i Det Centrale Personregister, at den pågældende har valgret til Folketinget.

•••

Stk. 2 Den pågældende skal bekræfte at have læst forslaget, at være indforstået med at fremgå offentligt som medstiller af forslaget med navn og bopælskommune samt eventuelle kontaktoplysninger og at være indforstået med, at accepten heraf ikke kan tages tilbage.

•••

Stk. 3 En medstiller kan vælge at oplyse kontaktoplysninger om sig selv. Dette kan ske i form af en e-mailadresse eller et telefonnummer eller begge dele.

•••
profile photo
Profilside