Bekendtgørelse om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 843 af 08. juni 2022

§ 9

En tiltænkt medstiller, der ønsker at bekræfte at ville være medstiller, skal identificere sig på hjemmesiden med MitID og angive sit cpr-nummer. Den digitale løsning validerer borgerens identitet ved at sammenholde UUID-nummeret i MitID med det angivne cpr-nummer. Den digitale løsning kontrollerer herefter ved opslag i Det Centrale Personregister, at den pågældende har valgret til Folketinget.

Stk. 2 Den pågældende skal bekræfte at have læst forslaget. Den pågældende skal endvidere acceptere at fremgå offentligt som medstiller af forslaget med navn og bopælskommune samt kontaktoplysninger, jf. stk. 3. Har den pågældende bopæl uden for Danmark, skal vedkommende acceptere at fremgå med oplysning om bopælslandet i stedet for oplysningen om bopælskommune. Har den pågældende navne- og adressebeskyttelse i Det Centrale Personregister, skal vedkommende acceptere at fremgå med oplysningen om adressebeskyttelse i stedet for oplysningen om bopælskommune eller bopælsland uden for Danmark.

Stk. 3 Den pågældende skal oplyse sin e-mailadresse. Vedkommende kan vælge tillige at oplyse sit telefonnummer.

Stk. 4 Den pågældende skal bekræfte at være indforstået med at accepten efter stk. 1 og 2 ikke kan tilbagekaldes.