14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 35 af 17. January 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Indgivelse af borgerforslag ved anvendelse af den digitale løsning
En borger, der ønsker at indgive et borgerforslag (forslagets hovedstiller), skal logge ind på hjemmesiden med NemID og angive sit cpr-nummer. Den digitale løsning validerer borgerens identitet ved at sammenholde NemID-PID med det angivne cpr-nummer. Den digitale løsning kontrollerer herefter ved opslag i Det Centrale Personregister, at hovedstilleren har valgret til Folketinget.

•••

Stk. 2 Hovedstilleren skal oplyse kontaktoplysninger for sig selv i form af en e-mailadresse. Hovedstilleren kan vælge tillige at oplyse sit telefonnummer.

•••
profile photo
Profilside