Bekendtgørelse om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 843 af 08. juni 2022

Opbevaring og offentliggørelse af oplysninger om hovedstillere, medstillere og støttere af borgerforslag
§ 18

I perioden, hvor et borgerforslag er offentligt tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer på borgerforslag.dk, jf. § 12 og § 15, stk. 3, opbevares de i § 6, stk. 2, og § 9, stk. 2, nævnte oplysninger om hovedstilleren og medstillerne i den digitale løsning. Disse oplysninger gøres i perioden offentligt tilgængelige i tilknytning til det pågældende forslag på borgerforslag.dk.

Stk. 2 I perioden, hvor et borgerforslag er offentligt tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer på borgerforslag.dk, opbevares endvidere UUID-nummeret i MitID for forslagets hovedstiller, medstillere og støttere i den digitale løsning. Disse oplysninger offentliggøres ikke.

Stk. 3 Efter udløbet af perioden, hvor et borgerforslag er offentligt tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer på borgerforslag.dk, slettes personoplysningerne nævnt i stk. 1 og 2 fra den digitale løsning. Oplysninger om hovedstillerens og medstillernes bopælskommune eller bopælsland uden for Danmark eller oplysning om adressebeskyttelse bevares offentligt tilgængelige i tilknytning til forslaget.

Stk. 4 Bestemmelserne i stk. 1-3 er ikke til hinder for, at Folketingets Administration før, i eller efter perioden, hvor et borgerforslag er offentligt tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer, kan opbevare oplysninger om administrationen af borgerforslagsordningen, herunder oplysninger om hovedstilleres og medstilleres identitet i tilknytning til bestemte forslag og korrespondance med borgere om ordningen, i Folketingets Administrations almindelige journal- og sagsbehandlingssystemer. Bestemmelserne i stk. 1-3 er endvidere ikke til hinder for, at Folketingets Administration fysisk kan opbevare blanketter fra personer, der har benyttet fremgangsmåden i § 16, før, i eller efter den nævnte periode.