14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 35 af 17. January 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Opbevaring og offentliggørelse af oplysninger om hovedstillere, medstillere og støttere af borgerforslag
I perioden, hvor et borgerforslag er offentligt tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer gennem den digitale løsning, jf. § 12 og § 15, stk. 3, opbevares oplysninger om hovedstillerens og medstillernes navne og bopælskommuner og eventuelt land uden for Danmark samt de kontaktoplysninger, som de pågældende har oplyst, i den digitale løsning. Disse oplysninger gøres i perioden offentligt tilgængelige i tilknytning til det pågældende forslag gennem den digitale løsning.

•••

Stk. 2 I perioden, hvor et borgerforslag er offentligt tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer gennem den digitale løsning, opbevares endvidere NemID-PID for forslagets hovedstiller, medstillere og støttere i den digitale løsning. Disse oplysninger offentliggøres ikke.

•••

Stk. 3 Efter udløbet af perioden, hvor et borgerforslag er offentligt tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer gennem den digitale løsning, slettes personoplysningerne nævnt i stk. 1 og 2 fra den digitale løsning. Oplysninger om hovedstillerens og medstillernes bopælskommuner og eventuelt land uden for Danmark bevares offentligt tilgængelige i tilknytning til forslaget.

•••

Stk. 4 Bestemmelserne i stk. 1-3 er ikke til hinder for, at Folketingets Administration før, i eller efter perioden, hvor et borgerforslag er offentligt tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer, kan opbevare oplysninger om administrationen af borgerforslagsordningen, herunder oplysninger om hovedstilleres og medstilleres identitet i tilknytning til bestemte forslag og korrespondance med borgere om ordningen, i Folketingets Administrations almindelige journal- og sagsbehandlingssystemer. Bestemmelserne i stk. 1-3 er endvidere ikke til hinder for, at Folketingets Administration fysisk kan opbevare blanketter fra personer, der har benyttet fremgangsmåden i § 16, før, i eller efter den nævnte periode.

•••
profile photo
Profilside