14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 35 af 17. January 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Alternativ fremgangsmåde for personer, der ikke kan eller har mulighed for at benytte den digitale løsning
Personer, der ikke kan eller har mulighed af at benytte den digitale løsning, kan i stedet benytte en blanket, som stilles til rådighed af Folketinget, til at tilkendegive, at de ønsker at være hovedstiller af et forslag, medstiller af et forslag eller støtter af et forslag.

•••

Stk. 2 Folketingets Administration forestår indtastning i den digitale løsning af oplysninger, som modtages fra personer, der benytter fremgangsmåden i stk. 1.

•••

Stk. 3 I tilfælde, hvor hovedstilleren af et forslag benytter fremgangsmåden i stk. 1, skal medstillerne benytte samme fremgangsmåde.

•••

Stk. 4 Bestemmelserne i § 4, stk. 2, § 5, 2. pkt., §§ 6 og 7, § 9, stk. 2 og 3, § 10, § 11, stk. 2-4, og §§ 12-15 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse ved benyttelse af fremgangsmåden i stk. 1. En hovedstiller, som benytter fremgangsmåden i stk. 1, og som ikke har en e-mailadresse, skal som kontaktoplysning oplyse et telefonnummer.

•••

Stk. 5 Folketingets Administration kontrollerer ved opslag i Det Centrale Personregister, at personer, der benytter fremgangsmåden i stk. 1, har valgret til Folketinget.

•••
profile photo
Profilside