14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 35 af 17. January 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Opnår et forslag inden for 180-dagesperioden mindst 50.000 støtteerklæringer, forsynes det på hjemmesiden for den digitale løsning med en påtegning herom, og hovedstilleren og medstillerne oplyses herom.

•••

Stk. 2 Fremsættes forslaget herefter for Folketinget som beslutningsforslag, forsynes det på hjemmesiden for den digitale løsning med en påtegning herom og en henvisning til oplysningerne om det fremsatte beslutningsforslag på Folketingets hjemmeside.

•••

Stk. 3 Indsamlingen af støtteerklæringer for et forslag, som har opnået mindst 50.000 støtteerklæringer inden for 180-dagesperioden, fortsættes, indtil Folketingets behandling af forslaget som beslutningsforslag er afsluttet, eller indtil det må anses for afklaret, at forslaget ikke vil blive fremsat for Folketinget som beslutningsforslag.

•••
profile photo
Profilside