Bekendtgørelse om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 843 af 08. juni 2022

§ 15

Opnår et forslag inden for 180-dagesperioden mindst 50.000 støtteerklæringer, forsynes det påborgerforslag.dk med en påtegning herom, og hovedstilleren og medstillerne oplyses herom.

Stk. 2 Fremsættes forslaget herefter for Folketinget som beslutningsforslag, forsynes det på borgerforslag.dk med en henvisning til oplysningerne om det fremsatte beslutningsforslag på Folketingets hjemmeside.

Stk. 3 Indsamlingen af støtteerklæringer for et forslag, som har opnået mindst 50.000 støtteerklæringer inden for 180-dagesperioden, fortsættes, indtil Folketingets behandling af forslaget som beslutningsforslag er afsluttet, eller indtil det må anses for afklaret, at forslaget ikke vil blive fremsat for Folketinget som beslutningsforslag.