Bekendtgørelse om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 843 af 08. juni 2022

§ 10

Er der ikke senest 14 dage fra tidspunktet for hovedstillerens indgivelse af forslaget modtaget accept fra mindst tre medstillere, bortfalder forslaget. Hovedstilleren og medstillere, der har accepteret at være medstillere, oplyses herom.