Bekendtgørelse om en ny midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1169 af 14. juli 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1430 af 24. september 2020, bekendtgørelse nr. 558 af 29. marts 2021, bekendtgørelse nr. 918 af 06. maj 2021, bekendtgørelse nr. 1387 af 17. juni 2021, bekendtgørelse nr. 1874 af 24. september 2021, bekendtgørelse nr. 2211 af 26. november 2021, bekendtgørelse nr. 319 af 11. marts 2022 og bekendtgørelse nr. 1345 af 22. september 2022

Ansøgning og dokumentation
§ 9

Ansøgning om kompensation skal indsendes til Erhvervsstyrelsen via den digitale indberetningsløsning ”kompensation til selvstændige” senest den 30. november 2020.

Stk. 2 Opgørelsen af det kompensationsberettigede tab skal indsendes via den digitale indberetningsløsning. I indberetningsløsningen anfører ansøger i øvrigt de oplysninger, som fremgår af § 10 og § 11.

Stk. 3 Den selvstændige mv. skal i forbindelse med ansøgningen sandsynliggøre, at omsætnings- henholdsvis B-indkomsttabet sker som følge af udbruddet af COVID-19.

Stk. 4 Der kan alene søges kompensation for enten CVR-nr. eller B-indkomst.