Bekendtgørelse om en ny midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1169 af 14. juli 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1430 af 24. september 2020, bekendtgørelse nr. 558 af 29. marts 2021, bekendtgørelse nr. 918 af 06. maj 2021, bekendtgørelse nr. 1387 af 17. juni 2021, bekendtgørelse nr. 1874 af 24. september 2021, bekendtgørelse nr. 2211 af 26. november 2021, bekendtgørelse nr. 319 af 11. marts 2022 og bekendtgørelse nr. 1345 af 22. september 2022

§ 8

Der ydes ikke kompensation for tab, som godtgøres den selvstændige mv. på anden vis, herunder ved forsikring, andre offentlige refusioner eller anden statslig kompensationsordning i anledning af Coronavirussygdom (COVID-19).

Stk. 2 Der ydes ikke kompensation for omsætnings- henholdsvis B-indkomststab som med rimelighed kunne være afværget.

Stk. 3 Der ydes ikke kompensation for indkomsttab, som er finansieret af offentlige ydelser.

Stk. 4 Der ydes ikke kompensation, i det omfang en nedgang i omsætning eller i B-indkomst må anses at være forårsaget af, at den selvstændige uretmæssigt har undladt at henføre omsætning eller B-indkomst til kompensationsperioden eller uretmæssigt har henført for stor indkomst til referenceperioden.