14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en ny midlertidig kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1170 af 14. juli 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Der kan efter reglerne i denne bekendtgørelse ydes kompensation til dækning af det forventede indkomsttab, jf. § 1, hvis betingelserne i stk. 2-7 er opfyldt.

•••

Stk. 2 Freelanceren mv. skal være registreret i Det Centrale Personregister (CPR).

•••

Stk. 3 Freelancerens mv. samlede indkomst skal være på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i kalenderåret 2019, jf. dog stk. 4. Freelanceren mv. kan i de 10.000 kr. medregne skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed, jf. § 3, nr. 7.

•••

Stk. 4 For freelancere mv. der ikke har haft aktivitet i hele kalenderåret 2019 gælder følgende:

  • 1) For freelancere mv., der har haft indkomst som freelancer mv. forud for den 10. marts 2019, danner perioden fra og med den 10. marts 2019 til og med den 9. marts 2020 grundlag for gennemsnitsberegningen i stk. 3.

  • 2) For freelancere mv., der har haft den først erhvervede samlede indkomst som freelancer mv. efter den 9. marts 2019, danner perioden fra den først registrerede indkomst som freelancer mv. og frem til og med den 9. marts 2020 grundlag for gennemsnitsberegningen i stk. 3. Gennemsnitsberegningen skal dog minimum dække en hel måned.

  • 3) For freelancere mv., der grundet særlige omstændigheder som fx alvorlig sygdom eller barsel, ikke har erhvervet samlet indkomst som freelancer mv. i perioderne omtalt i nr. 1 og 2, kan angives anden periode på minimum en hel måned samt begrundelse herfor.

•••

Stk. 5 Af den gennemsnitlige månedlige indkomst skal B-indkomst minimum udgøre 5.000 kr. pr. måned. A-indkomst må maksimalt udgøre 20.000 kr. pr. måned.

•••

Stk. 6 Der skal ansøges om kompensation for den fulde kompensationsperiode, jf. § 3, nr. 9.

•••

Stk. 7 Freelanceren mv. er ikke berettiget til dagpenge eller supplerende dagpenge og må ikke modtage offentlige ydelser, herunder kontanthjælp.

•••
profile photo
Profilside