Bekendtgørelse om en midlertidig og målrettet lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1579 af 27. juni 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1891 af 30. september 2021, bekendtgørelse nr. 2004 af 29. oktober 2021, bekendtgørelse nr. 2210 af 26. november 2021, bekendtgørelse nr. 2728 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 686 af 12. maj 2022, bekendtgørelse nr. 1330 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1651 af 21. december 2022

§ 17

Uenigheder om lovligheden eller fortolkningen af en faglig konflikt, jf. § 5, stk. 3, behandles fagretligt i overensstemmelse med gældende regler.