14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning på Social- og Indenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1149 af 06. juli 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Ikrafttræden m.v.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. juli 2020.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 894 af 16. juni 2020 om en midlertidig lønkompensationsordning på Social- og Indenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), ophæves.

•••

Stk. 3 Ansøgninger indgivet under henvisning til bekendtgørelse nr. 894 af 16. juni 2020 om en midlertidig lønkompensationsordning på Social- og Indenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), færdigbehandles efter denne bekendtgørelse.

•••

Stk. 4 Bekendtgørelsen finder anvendelse på kompensation, der er udbetalt i henhold til bekendtgørelse nr. 894 af 16. juni 2020 om en midlertidig lønkompensationsordning på Social- og Indenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

•••

Stk. 5 Uanset § 7, stk. 8, kan en institution, der har søgt kompensation i henhold til bekendtgørelse nr. 894 af 16. juni 2020 om en midlertidig lønkompensationsordning på Social- og Indenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), ansøge om kompensation for perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 29. august 2020. Kompensationsbeløbet vil blive reguleret forholdsmæssigt ud fra institutionens tidligere ansøgning.

•••

Stk. 6 En institution, der har søgt kompensation i henhold til bekendtgørelse nr. 894 af 16. juni 2020 om en midlertidig lønkompensationsordning på Social- og Indenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), får uanset § 13, stk. 2, tilbagebetaling, hvis institutionen har fået mindre i kompensation, end institutionen er berettiget til.

•••

Stk. 7 § 6, stk. 8 og 9, § 8, stk. 2, og § 9, stk. 2, finder alene anvendelse for den del af kompensationsperioden, der løber fra og med den 9. juni 2020 til og med den 29. august 2020.

•••

Stk. 8 For ansøgninger modtaget til og med den 30. juni 2020 finder § 6, stk. 6, § 8, stk. 1, nr. 9, § 11, stk. 1, nr. 6, og § 16 alene anvendelse for den del af kompensationsperioden, der løber fra og med den 9. juni 2020 til og med den 29. august 2020. For ansøgninger modtaget fra og med den 1. juli 2020 finder § 6, stk. 6, § 8, stk. 1, nr. 9, § 11, stk. 1, nr. 6, og § 16 anvendelse for den samlede ansøgte kompensationsperiode.

•••
profile photo
Profilside