14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning på Social- og Indenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1149 af 06. juli 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Efter denne bekendtgørelse ydes delvis lønkompensation til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. på Social- og Indenrigsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, og som er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

•••

Stk. 2 Retten til lønkompensation tilkommer foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 9. marts 2020, og som har ansatte med fast arbejdssted i Danmark.

•••

Stk. 3 Ordningen omfatter ikke organer inden for den offentlige forvaltning og institutioner, der primært har et uddannelses- eller undervisningsmæssigt formål, bortset fra højskoler.

•••

Stk. 4 Lønkompensationsordningen, jf. stk. 1, omfatter lønudgifter for foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., der i den ansøgte periode, jf. stk. 5, står overfor at skulle varsle afskedigelser på minimum 30 pct. af de ansatte eller mere end 50 ansatte grundet et forventet omsætningstab som konsekvens af udbruddet af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

•••

Stk. 5 Lønkompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder for perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 29. august 2020.

•••
profile photo
Profilside