Bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning på Social- og Ældreministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1947 af 15. oktober 2021

§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes delvis lønkompensation til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. på Social- og Ældreministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, og som er i økonomisk krise som følge af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Stk. 2 Retten til lønkompensation tilkommer foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), og som har ansatte med fast arbejdssted i Danmark.

Stk. 3 Ordningen omfatter ikke organer inden for den offentlige forvaltning og institutioner, der primært har et uddannelses- eller undervisningsmæssigt formål, bortset fra højskoler.

Stk. 4 Lønkompensationsordningen, jf. stk. 1, omfatter lønudgifter for foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. eller for produktionsenheder, der i den ansøgte periode, jf. stk. 5, står overfor at skulle varsle afskedigelser på minimum 30 pct. af de ansatte eller mere end 50 ansatte grundet et forventet omsætningstab som konsekvens af udbruddet af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Stk. 5 Lønkompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder for perioden fra og med den 9. december 2020 til og med den 30. juni 2021.