Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning fra og med den 1. marts 2021 for freelancere mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 605 af 08. april 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 979 af 18. maj 2021, bekendtgørelse nr. 2721 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 317 af 11. marts 2022, bekendtgørelse nr. 615 af 12. maj 2022, bekendtgørelse nr. 1344 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1647 af 21. december 2022

§ 4

Der kan efter reglerne i denne bekendtgørelse ydes kompensation til dækning af det forventede indkomsttab, jf. § 1, hvis betingelserne i stk. 2-7 er opfyldt.

Stk. 2 Freelanceren mv. skal være registreret i Det Centrale Personregister (CPR).

Stk. 3 Freelanceren mv.’s samlede indkomst skal være på mindst 8.000 kr. i gennemsnit pr. måned i kalenderåret 2019, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 For freelancere mv. der ikke har haft aktivitet i hele kalenderåret 2019, gælder følgende:

  • 1) For freelancere mv., der har haft samlet indkomst som freelancer mv. forud for den 10. marts 2019, danner perioden fra og med den 10. marts 2019 til og med den 9. marts 2020 grundlag for gennemsnitsberegningen i stk. 3.

  • 2) For freelancere mv., der har haft den først erhvervede samlede indkomst som freelancer mv. efter den 9. marts 2019, danner en periode på 12 kalendermåneder grundlag for gennemsnitsberegningen. Perioden må senest løbe til og med den 30. november 2020.

  • 3) For freelancere mv., der ikke har haft samlet indkomst i hele perioden omtalt i nr. 2, danner perioden fra og med først erhvervet samlet indkomst til og med den 30. november 2020, grundlag for gennemsnitsberegningen, jf. dog nr. 4. Gennemsnitsberegningen skal minimum dække en hel måned.

  • 4) For freelancere mv., der grundet særlige omstændigheder som fx alvorlig sygdom eller barsel, ikke har erhvervet samlet indkomst som freelancer mv. i perioderne omtalt i nr. 1-3, kan der søges om at anvende en anden periode på minimum en hel måned samt begrundelse herfor. Perioden må senest løbe til og med den 30. november 2020.

Stk. 5 For freelancere mv. med blandet indkomst, jf. § 2, nr. 1, litra a, skal B-indkomst og overskud fra selvstændig virksomhed i den gennemsnitlige månedlige indkomst samlet udgøre minimum 2.500 kr. pr. måned, og A-indkomst må maksimalt udgøre 25.000 kr. pr. måned.

Stk. 6 Der kan ansøges om kompensation for følgende perioder, jf. dog stk. 7:

  • 1) Fra og med den 1. marts 2021 til og med den 5. april 2021.

  • 2) Fra og med den 1. marts 2021 til og med den 30. april 2021.

  • 3) Fra og med den 1. marts 2021 til og med den 15. maj 2021.

  • 4) Fra og med den 1. marts 2021 til og med den 31. maj 2021.

  • 5) Fra og med den 1. marts 2021 til og med den 30. juni 2021.

  • 6) Fra og med den 1. maj 2021 til og med den 30. juni 2021.

Stk. 7 Freelanceren med blandet indkomst, jf. § 2, nr. 1, litra a, er ikke berettiget til dagpenge eller supplerende dagpenge og må ikke modtage offentlige ydelser, herunder kontanthjælp.