Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning fra og med den 1. marts 2021 for freelancere mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 21

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 605 af 08. april 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 979 af 18. maj 2021, bekendtgørelse nr. 2721 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 317 af 11. marts 2022, bekendtgørelse nr. 615 af 12. maj 2022, bekendtgørelse nr. 1344 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1647 af 21. december 2022

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
§ 21

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. april 2021.