Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for selvstændige ramt af én eller flere COVID-19-relaterede restriktioner § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1086 af 27. maj 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1524 af 28. juni 2021, bekendtgørelse nr. 2730 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 321 af 11. marts 2022, bekendtgørelse nr. 614 af 12. maj 2022, bekendtgørelse nr. 1351 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1645 af 21. december 2022

§ 13

Kompensationen kan udbetales forud for det faktisk lidte tab.