14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 621 af 14. May 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Kompensation efter § 5, stk. 2 og 5, er betinget af, at den selvstændiges indkomst for indkomståret 2020 ikke overstiger 800.000 kr.

•••

Stk. 2 Til indkomsten efter stk. 1 og 4 medregnes summen af den selvstændiges:

  • 1) personlige indkomst,

  • 2) aktieindkomst fra selskaber, hvis omsætning indgår i grundlaget for kompensation, og

  • 3) skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen.

•••

Stk. 3 For selskaber med flere virksomhedsejere, der er selvstændige mv. efter § 2, nr. 2, litra a, gælder betingelsen i stk. 1, jf. stk. 2, for den del af kompensationen, der forholdsmæssigt kan opnås for den pågældende virksomhedsejer.

•••

Stk. 4 Kompensationen efter § 5, stk. 3, er betinget af, at den medarbejdende ægtefælles indkomst, jf. stk. 2, for indkomståret 2020 ikke overstiger 800.000 kr. Der kan dog fortsat opnås kompensation efter § 5, stk. 2, såfremt kravene hertil er opfyldt.

•••
profile photo
Profilside