14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 621 af 14. May 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 332 af 1. april 2020 om en midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 ophæves, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 3 Bekendtgørelsen finder anvendelse på ansøgninger modtaget fra og med den 1. april 2020, jf. dog stk. 5.

•••

Stk. 4 Virksomheder, der på ikrafttrædelsestidspunktet, jf. stk. 1, har fået udbetalt kompensation, kan ansøge om efterregulering af kompensationen efter denne bekendtgørelse.

•••

Stk. 5 Bekendtgørelsens § 7, § 10, stk. 14, § 12, stk. 2, og § 20, stk. 2, finder anvendelse på ansøgninger modtaget fra og med ikrafttrædelsestidspunktet, jf. stk. 1.

•••
profile photo
Profilside