Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 23

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 621 af 14. maj 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 797 af 08. juni 2020, bekendtgørelse nr. 557 af 29. marts 2021, bekendtgørelse nr. 917 af 06. maj 2021, bekendtgørelse nr. 1386 af 17. juni 2021, bekendtgørelse nr. 1873 af 24. september 2021, bekendtgørelse nr. 2214 af 26. november 2021 og bekendtgørelse nr. 1317 af 22. september 2022

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
§ 23

Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 332 af 1. april 2020 om en midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 ophæves, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 Bekendtgørelsen finder anvendelse på ansøgninger modtaget fra og med den 1. april 2020, jf. dog stk. 5.

Stk. 4 Virksomheder, der på ikrafttrædelsestidspunktet, jf. stk. 1, har fået udbetalt kompensation, kan ansøge om efterregulering af kompensationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 5 Bekendtgørelsens § 7, § 10, stk. 14, § 12, stk. 2, og § 20, stk. 2, finder anvendelse på ansøgninger modtaget fra og med ikrafttrædelsestidspunktet, jf. stk. 1.