Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1168 af 14. juli 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1420 af 26. september 2020, bekendtgørelse nr. 1991 af 28. oktober 2021, bekendtgørelse nr. 2724 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 322 af 11. marts 2022, bekendtgørelse nr. 619 af 12. maj 2022 og bekendtgørelse nr. 1347 af 22. september 2022

Ansøgning og dokumentation
§ 9

Ansøgning om kompensation skal indsendes til Erhvervsstyrelsen via den digitale indberetningsløsning ”kompensation til selvstændige” senest den 31. oktober 2020.

Stk. 2 Opgørelsen af det kompensationsberettigede tab skal indsendes via den digitale indberetningsløsning. I indberetningsløsningen anfører ansøger i øvrigt de oplysninger, som fremgår af § 10 og § 11.

Stk. 3 Den selvstændige mv. skal i forbindelse med ansøgningen sandsynliggøre, at omsætnings- henholdsvis B-indkomsttabet sker som følge af udbruddet af COVID-19.

Stk. 4 Der kan alene søges kompensation for enten CVR-nr. eller B-indkomst.