14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1168 af 14. juli 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Der kan efter reglerne i denne bekendtgørelse ydes kompensation til dækning af det forventede omsætningstab henholdsvis B-indkomsttab, jf. § 1, hvis betingelserne i stk. 2-7 er opfyldt.

•••

Stk. 2 Den selvstændige mv., og evt. medarbejdende ægtefælle skal være registreret i det Centrale Personregister (CPR).

•••

Stk. 3 Den selvstændige må maksimalt have 25 fuldtidsansatte. Deltidsansatte medregnes forholdsmæssigt i opgørelsen af fuldtidsansatte, jf. § 2, nr. 7. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med.

•••

Stk. 4 Den selvstændiges omsætning henholdsvis B-indkomst skal være på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i kalenderåret 2019. Selvstændige mv. som grundet særlige omstændigheder, som fx alvorlig sygdom, barsel eller at have en toårig cyklus i sit virke, ikke har registreret omsætning henholdsvis B-indkomst i kalenderåret 2019, kan vælge et andet kalenderår.

•••

Stk. 5 Den selvstændige mv. skal være sæsonafhængig, jf. § 2, nr. 12.

•••

Stk. 6 Der kan ansøges om kompensation for perioden fra og med den 1. maj 2020 til og med den 31. juli 2020 eller fra og med den 1. juni 2020 til og med den 31. august 2020.

•••

Stk. 7 Drives en virksomhed i et selskab, er det selskabet, der kan opnå kompensation efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside